VergaderingVergadering van Themabijeenkomst
Datum: 22-06-2021 20:00 uur


Raadzaal
1
1
0
0
Algemene bijlage
agenda informatiebijeenkomst 22 juni 2021, presentatie concept Dorpsontwikkelingsvisie Noord- en Westbeemster (pdf, 118.63 KB)
raadsbrief 15 juni 2021 met bijlage college, vaststelling concept DOV NB WB en terinzagelegging (pdf, 104.63 KB)
concept Dorpsontwikkelingsvisie Noordbeemster en Westbeemster, versie voor terinzagelegging (pdf, 8.14 MB)
memo 3 februari 2021 college, bestuurlijk proces ontwikkeling Dov NB en WB (pdf, 67.92 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage