Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Regionale raadsledenbijeenkomst
Datum: 23-09-2020 19:00 uur


Algemene bijlage
uitnodiging Regionale Raadsledenbijeenkomst ZaWa 23 september 2020 (pdf, 127.5 kB)
presentatie 23 september 2020 RRB ZW, Verstedelijkingsstrategie MRA 2050 (pdf, 6.5 MB)
presentatie 23 september 2020 RRB ZW, Invest MRA (pdf, 2.7 MB)
presentatie 23 september 2020 RRB ZW, regionaal risicoprofiel 2021-2024 VrZW (pdf, 902.7 kB)
presentatie 23 september 2020 RRB ZW, beleidsplan 2021-2024 VrZW (pdf, 1018.9 kB)
presentatie 23 september 2020 RRB ZW, Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie ZW 2021-2024 (pdf, 5.7 MB)
beantwoording openstaande vragen MRA Invest RRB ZW 23sept2020 (pdf, 484.1 kB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage