VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 22-12-2020 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.J. Vinke
Griffier: M. Timmerman
0
1
1
0
3
5
4
2
2
1
2
7
0
0
0
5
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage