VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 20-10-2020 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: N.C.M. de Lange
Griffier: M. Timmerman
0
1
1
0
2
1
1
5
0
0
0
3
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage