Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Klankbordgroep fusie
Datum: 17-06-2019 19:30:00 uur


Algemene bijlage
oplegger griffies klankbordgroep fusie 17 juni 2019 (pdf, 43.7 kB)
notitie Inzicht mogelijke gevolgen lokale lasten fusie Beemster-Purmerend (pdf, 458.4 kB)
persbericht 4 juni 2019 bijeenkomst klankbordgroep fusie 17 juni 2019 (pdf, 128.4 kB)
beantwoording technische vragen BPP en D66 Purmerend (pdf, 169.5 kB)
aanvulling notitie Inzicht mogelijke gevolgen lokale lasten fusie Beemster-Purmerend (pdf, 233.4 kB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage