VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 09-03-2021 22:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.C. Heerschop
Griffier: M. Timmerman
0
1
1
0
3
2
5
0
7
9
52
0
0
2
0
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage