VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 16-02-2021 22:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.C. Heerschop
Griffier: M. Timmerman
0
1
1
0
4
4
43
0
0
0
0
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage