VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 24-06-2020 22:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.C. Heerschop
Griffier: M. Timmerman
0
1
1
0
3
3
2
7
6
5
1
0
14
44
0
0
0
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage