VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 22-12-2020 22:00 uur


Raadzaal
0
1
1
0
3
4
2
2
1
1
7
4
29
0
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage