VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 20-10-2020 21:00:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.C. Heerschop
Griffier: M. Timmerman
0
1
1
0
2
5
17
0
0
0
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage