VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 01-12-2020 22:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.C. Heerschop
Griffier: M. Timmerman
0
1
1
0
8
1
1
4
1
3
29
0
0
0
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage