VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 20-12-2016 22:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: A.J.M. van Beek
Griffier: M. Timmerman
0
1
0
1
0
3
19
5
5
4
3
4
7
0
0
3
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage