VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 06-05-2014 22:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.N.G. Brinkman
Griffier: M. Timmerman
0
0
0
1
0
2
1
7
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage