Gecombineerde commissies Beemster-Purmerend 18 januari 2021 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

  • vergroten verkleinen laden...
  • Op 16 november is in een gezamenlijke commissievergadering gesproken over de belastingharmonisatie en dan in het bijzonder over 4 punten waarover verschil van inzicht was. De beide colleges hebben de uitkomst verwerkt in een notitie met voorstellen.
    De colleges staan achter de uitkomst en zien de voorliggende voorstellen als een resultante van het kiezen van ‘het beste van beide gemeenten’.
    De vraag die in de vergadering voorligt is of de in de notitie beschreven uitkomst en de voorstellen richtinggevend kunnen zijn voor de komende kadernota.

    vergroten verkleinen laden...
  • vergroten verkleinen laden...