VergaderingVergadering van Gecombineerde commissies Beemster-Purmerend
Datum: 14-09-2020 19:30 uur


Algemene bijlage
algemene toelichting (pdf, 111.25 KB)
memo wethouders t.b.v. bijeenkomsten Omgevingsvisie (pdf, 98.13 KB)
Bijlage 1 brief d.d. 30 juni 2020 update programma Purmerend 2040 (pdf, 394.76 KB)
Bijlage 2 Brief d.d. 7 juli 2020 Dorpsontwikkelingsvisie Zuidoostbeemster (pdf, 183.92 KB)
Bijlage 3 Monitor Purmerend 2040 (pdf, 6.19 MB)
Bijlage 4 Raadsvoorstel voortgang programma Purmerend 2040 (1492330) (pdf, 4.16 MB)
Bijlage 5 Zuidoostbeemster-Dorpsontwikkelingsvisie-09-06-2020 (pdf, 5.97 MB)
Bijlage 6 Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster (pdf, 8.32 MB)
Bijlage 7, 8 en 9 Brief aan raad Purmerend (1501580),Plan van aanpak Omgevingsvisie en toelichtend memo (1501620) (pdf, 6.78 MB)
Bijlage 10 Brief aan raad Beemster (1501581) met bijlagen (pdf, 1.26 MB)
1. verworpen amendement BPP, Dov MB, aantal bouwlagen woningen (pdf, 117.44 KB)
3. aangenomen amendement BPP, Dov MB, invulling ijsbaanterrein (pdf, 68.47 KB)
4. ingetrokken amendement BPP, Dov MB, parkeervoorziening Bezoekerscentrum Beemster (pdf, 79.33 KB)
5. ingetrokken amendement BPP, Dov MB, wijkontsluiting 4e kwadrant, De Keyser (pdf, 89.58 KB)
6. aangenomen amendement D66, Dov MB, maximaal aantal woningen, herstel openbaar groen balans (pdf, 98 KB)
7. aangenomen amendement PvdAGL, Dov MB, energietransitie (pdf, 97.87 KB)
8. ingetrokken amendement VVD, Dov MB, agrarisch verkeer De Keyser (pdf, 69.79 KB)
9. ingetrokken amendement VVD, Dov MB, Beemster bouwhoogte (pdf, 75.25 KB)
10. aangenomen amendement VVD, Dov MB, biodiversiteit (pdf, 69.41 KB)
11. aangenomen amendement VVD, Dov MB, gebouw Ootje Tontel (pdf, 67.88 KB)
12. verworpen amendement VVD, Dov MB, Groen dorp (pdf, 141.19 KB)
13. verworpen amendement VVD, Dov MB, Jeu de Boules bij de seniorenwoningen (pdf, 81.46 KB)
14. aangenomen amendement VVD, Dov MB, Marktplein (pdf, 61.67 KB)
15. ingetrokken amendement VVD, Dov MB, speeltuin De Vreugdegaard (pdf, 92.25 KB)
16. aangenomen amendement VVD, BPP, Dov MB, Bamestra en Insulinde behouden voor bedrijven (pdf, 98.42 KB)
17. aangenomen amendement VVD, BPP, Dov MB, rondje Middenbeemster (pdf, 82.98 KB)
18. aangenomen amendement CDA, Dov MB, bouwhoogte (pdf, 83.02 KB)
19. niet in stemming gebrachte motie VVD, Dov MB, sporthal SV Beemster (pdf, 101.44 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage